Dẫn dắt bở Giám đốc sáng tạo – Palmer Earley, các thiết kế của Nellcote Studio mô phỏng sự giao thoa giữa ánh sáng và nghệ thuật, tích hợp tính thẩm mĩ làm nổi bật tác phẩm điêu khắc. Tinh thần tự do của người dân Texas thể hiện rõ nét và đã chắp cánh cho những đam mê sáng tạo của Palmer, giúp ông thúc đẩy một cuộc sống vô cùng phong phú cùng tư duy sáng tạo chất lượng, độc đáo và vượt thời gian – những nền tảng triết lý của ông.