Rorschach Series - Navy - C

SKU: 1206530

23.870.000 VNĐ

Kích thước: 90cmx4cmx70cm