Rorschach Series - Navy - D

SKU: 1206531

23.870.000 VNĐ

Kích thước: 90cmx4cmx70cm