Screen - Bn Retail, Double, Wo Top Flange

SKU: 708024

68.970.000 VNĐ

Kích thước: 305cmx15cmx284cm