Concrete Chair - Corner / Green Canvas

SKU: 702033

26.400.000 VNĐ

Kích thước: 80cmx80cmx72cm