Screen - Tb Retail, Double, Wo Top Flange

SKU: 1308056

39.710.000 VNĐ

Kích thước: 169cmx15cmx278cm