Screen Panel

SKU: 710001

36.080.000 VNĐ

Kích thước: 153cmx170cmx3cm