Jawa Medium Round Pendant / 220 – 240v EU/UK

SKU: 807005

19.030.000 VNĐ

Kích thước: 75cmx75cmx31cm